SCHS Girls Soccer vs Chuckey-Doak 08-31-17SCHS Soccer vs Elizabethton 09-21-17